കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്‌കിൽ എക്‌സലെൻസ് (KASE) തിരുവനന്തപുരം ടെക്‌നോപാർക്ക് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൂൺസ് അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോയുമായി ചേർന്ന് ടെക്‌നോപാർക്കിലെ ടൂൺസ് അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചു നടത്തപ്പെടുന്ന സൗജന്യ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ…

ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് (FMG’s) വിദ്യാർഥികൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 8 ൽ നിന്നും ഫെബ്രുവരി 18 ലേക്ക് മാറ്റി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.dme.kerala.gov.in.

കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മീഡിയ ആൻഡ് പാർലമെന്ററി സ്റ്റഡി സെന്റർ (പി.എസ്) നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ പാർലമെന്ററി പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊസിജിയറിന്റെ പത്താമത് ബാച്ചിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രത്തിലെ ആദ്യ സമ്പർക്ക ക്ലാസ് 10,…

കെൽട്രോണിന്റെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളായ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് മെയിന്റനൻസ്, വെബ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഡി.സി.എ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടെസ്റ്റിങ് എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം സ്പെൻസർ ജംഗ്ഷനിലെ കെൽട്രോൺ…

പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളജിൽ 2023 വർഷത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ (കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ളത്) കോഴ്സിൽ നാലാംഘട്ട സ്ട്രേ വേക്കൻസി അലോട്ട്മെന്റിനുശേഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി അഞ്ചാംഘട്ട സ്ട്രേ വേക്കൻസി അലോട്ട്മെന്റ് ഫെബ്രുവരി 9 ഉച്ചയ്ക്ക്…

സ്കോൾ-കേരള മുഖേന നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ (ഡി.സി.എ) കോഴ്സിന്റെ ഒൻപതാം ബാച്ച് പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾ ഫെബ്രുവരി 20 വരെ പിഴയില്ലാതെയും 50 രൂപ പിഴയോടുകൂടി ഫെബ്രുവരി 24 വരെയും രണ്ടാം…

സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ നടത്തിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷകളുടെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയ പരീക്ഷാ ഫലം (ഒന്നാം ഘട്ടം) SBTE പോർട്ടൽ മുഖേന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതികൾ ഉളള വിദ്യാർഥികൾ അവർ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പലിന് ഫെബ്രുവരി 10നു മുമ്പായി…

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സൈറ്റോടെക്നോളജിസ്റ്റ്, സൈറ്റോടെക്നീഷ്യൻ, പാത്തോളജിയിലെ ക്വാളിറ്റി എക്സലൻസ് പ്രോഗ്രം എന്നിവയാണ് കോഴ്സുകൾ. അപേക്ഷ 15ന് വൈകിട്ട് നാലിനകം ലഭിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോമും www.rcctvm.gov.in ൽ.

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിലും മ്യൂസിക്, സംസ്കൃത കോളജുകളിലും ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ 2023-24 അധ്യയന വർഷം ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനം ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.…

സ്റ്റോറി റിസോഴ്സ് സെന്ററിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്.ആർ.സി കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് 2024 ജനുവരി സെക്ഷനിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മോണ്ടിസോറി ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ…