ജാതിക്ക ചെമ്പരത്തിപ്പൂ സ്ക്വാഷ്, ബെന്തിപ്പൂ അച്ചപ്പം, ജാതിക്ക റോബസ്റ്റ ജാം.. എറണാകുളം: കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന സുഭിക്ഷം സുരക്ഷിതം ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിലെ…

- സർസദ് ആദർശ് ഗ്രാമ യോജനയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഫണ്ട് വേണമെന്ന് എം.പി. കോട്ടയം: ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികൾ നേരിട്ടു വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദേശീയതല നിരീക്ഷണ സംഘം ജില്ലയിലെത്തി. ജി. മോഹനൻ നായർ,…

കാസർഗോഡ്: ജില്ലയിലെത്തിയ കോവിഡ്-19 കേന്ദ്ര സംഘം ജില്ലാ കളക്ടറും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തിയും കൺടൈൻമെന്റ് സോണുകളിലെത്തി രോഗികളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചും സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. കളക്ടറും ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജില്ലയിലെ…

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മൂന്നുപേരടങ്ങുന്ന കേന്ദ്രസംഘം സന്ദര്‍ശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഡി.ബാലമുരളിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി ജില്ലയിലെ നാശനഷ്ടസ്ഥിതി ഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി. എല്ലാ വകുപ്പ് ജില്ലാ മേധാവികളും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തില്‍ അടിയന്തരസാഹര്യത്തില്‍…