നിപയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുണ്ടായ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എല്ലാ വിധത്തിലും സജ്ജമാണെന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ നൂറ് ശതമാനം വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.…

കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടി വി.എച്ച്.എസ്.ഇ കെട്ടിടത്തിന്റെ തുടർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 1.60 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി കാനത്തിൽ ജമീല എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന കൊയിലാണ്ടി ഗവ.വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ബ്ലോക്കിന്റെ ഒന്നും…

'അനുപമം - വിമല വിദ്യാലയം' പദ്ധതി കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അടച്ചിട്ട വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ വരവേൽക്കാനായി വിദ്യാലയങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 'അനുപമം - വിമല വിദ്യാലയം' വിപുലമായ സ്കൂൾ ശുചീകരണ പദ്ധതി…