വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പേറ്റന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ പൂജപ്പുര എൽ.ബി.എസ് കോളജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗം അസി. പ്രൊഫ. ഡോ. ലിസി എബ്രഹാം, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് വിഭാഗം അസി. പ്രൊഫ ഡോ രാജവർമ്മ പമ്പ, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗം അസി.…

സംസ്ഥാന വൈദ്യുത റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് കീഴില്‍ പ്രവ‍ര്‍ത്തിക്കുന്ന വിവിധ കണ്‍സ്യൂമ‍ർ ഗ്രീവന്‍സ് റിഡ്രസ്സൽ ഫോറങ്ങളിൽ മൂന്നാം അംഗമായി നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 5 വരെ നീട്ടി.  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങൾ www.erckerala.org ല്‍.