*3 സ്‌കൂളുകളുടെ സംപ്രേഷണം പൂർത്തിയായി പൊതു വിദ്യാലയ മികവുകൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന  കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ഹരിതവിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ മൂന്നാം സീസണിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 3 സ്‌കൂളുകളുടെ സംപ്രേഷണം ഇതുവരെ പൂർത്തിയായി. അക്കാദമിക…

കൈറ്റ് - വിക്ടേഴ്സില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഹരിതവിദ്യാലയം റിയാലിറ്റിഷോ മൂന്നാം സീസണിന്റെ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ നിന്ന് 11 സ്‌കൂളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എസ്.എസ്.പി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കടയ്ക്കാവൂര്‍, സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടം, സെന്റ് ഹെലന്‍സ് ഗേള്‍സ്…