നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തതിനും കത്തിച്ചതിനും നെല്ലിയാമ്പതി പോബ്‌സ് ഗ്രൂപ്പിന് 10,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി. സീതാര്‍കുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റിലെ കടയിലൂടെ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചതിനും വില്‍പ്പന നടത്തിയതിനുമാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.…

തൊടുപുഴ നഗരസഭ പരിധിയിലെ പരസ്യ ബോർഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യാപകപരിശോധന നടത്തി.നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്ക്വാഡും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും സംയുക്തമായാണ് നഗരപരിധിയിലുള്ള ഫ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. നഗരസഭ പരിധിയിലെ ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ…

കോട്ടയം: നവരാത്രി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കർശനമാക്കുന്നതിന് പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഹരിത കേരള മിഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. സാധനങ്ങൾ…