· ഭക്ഷ്യവിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വൃത്തി നിര്‍ബന്ധം · നിയമം ലംഘിച്ചാല്‍ നടപടി · ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം · ജലപരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഹോട്ടലുകള്‍, റസ്റ്റോറന്റുകള്‍, കാറ്ററിങ്ങ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ…