മറ്റ് വിഷയങ്ങളെപ്പോലെ കായികവും പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുമെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. ആർ. ബിന്ദു. കേരള സർവകലാശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗത്ത് സോൺ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുരുഷ വിഭാഗം ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.…

എറണാകുളം: ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഇലക്ഷന്‍ ബോധവത്ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്പോര്‍ട്സ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജില്ലാ സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സില്‍, നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന ബ്ലോക്ക് ലെവല്‍ സ്പോര്‍ട്സ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ് ഈ മാസം…