കോട്ടയത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി) തസ്തികയിൽ താത്കാലിക നിയമനം. മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗിൽ അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്‌സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എന്നിവയാണ് യോഗ്യത.…

കോഴിക്കോട് സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്‌സസ് ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ (സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.ഡി.എം) എവിക്ടീസിന് സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ്-1 തസ്തികയിൽ ഒരു സ്ഥിരം ഒഴിവുണ്ട്. അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദം, ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ് ഇംഗ്ലീഷ് (ഹയർ),…

തിരവനന്തപുരം പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ഒഴിവുളള സിസ്റ്റം അസിസ്റ്റന്റ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്, അറ്റൻഡർ, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസിലോ സ്വയം…

തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിംഗ് കോളേജിൽ (CET)  ഗണിതശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിലേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുടെ ഒഴിവുണ്ട്. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും യു.ജി.സി നെറ്റ് യോഗ്യതയും ഉളള അപേക്ഷകർ വിശദമായ ബയോഡാറ്റയും…

മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പിൽ സിസ്റ്റം സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികയിൽ ഒരു വർഷത്തെ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി എന്നിവയിലൊന്നിൽ ബി.ഇ/ ബി.ടെക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എം.സി.എ…

തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനിയറിങ്ങിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആന്റ് എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗത്തിൽ അഡ്‌ഹോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുടെ ഒഴിവുകളുണ്ട്.  എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം.  കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി.ടെക്, എം.ടെക് ബിരുദങ്ങൾ…

മലയിൻകീഴ് എം.എം.എസ്. ഗവ. ആർട്‌സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിൽ സൈക്കോളജി അപ്രന്റീസ് താൽക്കാലിക നിയമത്തിനുളള ഇന്റർവ്യു 15ന് രാവിലെ പത്തിന് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നടക്കും. 16,000 രൂപയാണ് മാസശമ്പളം റെഗുലർ പഠനത്തിലൂടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദമുളള…

ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് (അസ്ഥി വൈകല്യം രണ്ട് ഒഴിവ്, കേൾവിക്കുറവ് രണ്ട് ഒഴിവ്) സംവരണം ചെയ്തിട്ടുളള ടെക്‌നീഷ്യൻ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി (കൊമേഴ്‌സ്യൽ പ്രാക്ടീസ്) താത്കാലിക ഒഴിവിന് അപേക്ഷിക്കാം. എസ്.എസ്.എൽ.എസി/എസ്സ്.എസ്സ്.സി പാസായിരിക്കണം, 2017…

സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എം.എസ്.സി ജിയോളജിയോ എം.എസ.്‌സി ജ്യോഗ്രഫിയോ യോഗ്യതയും ഫീൽഡ് ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയവും ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനത്തിന് സന്നദ്ധരുമായ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ…

കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിംഗ് ആന്റ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ (കെ.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ-നാറ്റ്പാക്) വിവിധ എൻജിനിയറിംഗ് ശാഖകളിൽ എം.ടെക്, ബി.ടെക്, ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.  അതോടൊപ്പം വിവിധ…