നിയമനങ്ങൾ പി.എസ്.സി ക്കു വിട്ടിട്ടും വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങൾ/റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബോർഡുകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ടാസ് ക് ഫോഴ്‌സ് രൂപീകരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്‌കാര വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥ…

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അവധി നൽകിയ തടവുകാരെ ജയിലിൽ പുന:പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവ് ഇറക്കി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അടിയന്തിര അവധി ലഭിച്ചവരും ലോക്ക്ഡൗണിന് മുൻപ് അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരുമായ 265 തടവുകാർ…

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ധനശേഖരണാർത്ഥം 2000 കോടി രൂപയുടെ കടപ്പത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇതിനായുള്ള ലേലം സെപ്റ്റംബർ 29ന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മുംബൈ ഫോർട്ട് ഓഫീസിൽ ഇ-കുബേർ സംവിധാനം വഴി നടക്കും. ലേലം സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിനും…

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കർശനമായ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് 100 ശതമാനം ഹാജറോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിറങ്ങി. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ…

കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുളള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പൊതുഭരണ വകുപ്പ്  പുറത്തിറക്കി. അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കോവിഡ് 19 ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ  (covid19jagratha-publicservices-adithiregistration-enter details-submit)  രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കോവിഡ് 19 ജാഗ്രത പോർട്ടലിൽ നൽകുന്ന…

ഉത്തരമലബാറിലെ ആചാര്യസ്ഥാനീയരുടേയും കോലാധാരികളുടേയും പ്രതിമാസ ധനസഹായം 1400 രൂപയായി ഉയർത്തിയതായി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. 01-09-2020 മുതൽ വർദ്ധനവിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ധന സഹായ വിതരണതിനായി ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ 1.25 കോടി രൂപക്ക് പുറമെ 2.39 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചതായും…

88 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നാല് മാസവും മാസം തോറും സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി. എട്ടിനം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ സൗജന്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. ​​നൂറു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന നൂറു പദ്ധതികളിൽ…

കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള 2016-ലെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ബൈലോയുടെ കരട് ശുചിത്വ മിഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലും  (www.sanitation.kerala.gov.in) www.principaldirectorate.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in, www.urbanaffairskerala.org  എന്നീ സൈറ്റുകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  ഇതുസംബന്ധിച്ച്…

ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ 1400 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങി. നൂറു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നൂറു പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ - ക്ഷേമ പെൻഷൻ വർദ്ധന. ഓണത്തലേന്ന് നൽകിയ ആ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുകയാണ്. ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ…