സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോട്ടയം കെ.ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വിഷ്വൽ സയൻസ് & ആർട്‌സിന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടറായി ശങ്കർ മോഹൻ നിയമിതനായി. ദീർഘകാലം ഡൽഹി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ സീനിയർ…

ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി/ ഹ്രസ്വചിത്ര സംവിധായക പാനൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.prd.kerala.gov.in ൽ പട്ടിക ലഭിക്കും.

*പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്‌കുകൾ സ്ഥാപിക്കും *ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ ഭരണസമിതികൾക്ക് നിരസിക്കാനാവില്ല ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപം പ്രോത്‌സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സുഗമമാക്കുന്നതിനും പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിനോടനുബന്ധിച്ച്…

ഇൻഫർമേഷൻ പബ്‌ളിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ആയി ഇലക്‌ട്രോണിക് ആൻഡ് മീഡിയ വിഭാഗം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ കെ. സന്തോഷ്‌കുമാറിനെയും അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഇലക്‌ട്രോണിക് ആൻഡ് മീഡിയ ആയി കൊല്ലം…

ജലവിഭവ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡോ.ബി.അശോകിനെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം മേൽ നോട്ട സമിതിയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിനിധിയായി നാമനിർദേശം ചെയ്ത് ഉത്തരവായി.

കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആർ.എസ്. ബാബുവിന്റെ നിയമന കാലാവധി മൂന്നുവർഷത്തേക്കു കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി. സെപ്റ്റംബർ ആറിന് കാലാവധി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദീർഘിപ്പിച്ചത്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളിൽ ഹരിതചട്ടം പാലിക്കണമെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയും സഹായകമായ ചട്ടം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴുകി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗ്ലാസുകളും പാത്രങ്ങളും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വാങ്ങാൻ തനതുഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്…

സിനിമാടിക്കറ്റുകളിൻമേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിനോദനികുതി ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ നിർത്തിവെച്ചതായ പ്രചാരണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതി യാതൊരുവിധ സ്‌റ്റേയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജി.എസ്.ടി നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് സിനിമാടിക്കറ്റുകളിൻമേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന…

നൂറ് രൂപയിൽ കുറവുള്ള സിനിമ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനവും 100 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 8.5 ശതമാനവും വിനോദ നികുതി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ ഈടാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവായി.…

2019-ലെ പ്രളയവും ദുരന്തവും ബാധിച്ചവരിൽ ധനസഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹരായവരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശമായി. ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രളയബാധിത പ്രദേശത്തിന്റെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വിസ്തൃതി കണക്കാക്കി ഫീൽഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ടീമുകളെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ…