കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആർ.എസ്. ബാബുവിന്റെ നിയമന കാലാവധി മൂന്നുവർഷത്തേക്കു കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി. സെപ്റ്റംബർ ആറിന് കാലാവധി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദീർഘിപ്പിച്ചത്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളിൽ ഹരിതചട്ടം പാലിക്കണമെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയും സഹായകമായ ചട്ടം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴുകി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗ്ലാസുകളും പാത്രങ്ങളും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വാങ്ങാൻ തനതുഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്…

സിനിമാടിക്കറ്റുകളിൻമേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിനോദനികുതി ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ നിർത്തിവെച്ചതായ പ്രചാരണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതി യാതൊരുവിധ സ്‌റ്റേയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജി.എസ്.ടി നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് സിനിമാടിക്കറ്റുകളിൻമേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന…

നൂറ് രൂപയിൽ കുറവുള്ള സിനിമ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനവും 100 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 8.5 ശതമാനവും വിനോദ നികുതി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ ഈടാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവായി.…

2019-ലെ പ്രളയവും ദുരന്തവും ബാധിച്ചവരിൽ ധനസഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹരായവരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശമായി. ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രളയബാധിത പ്രദേശത്തിന്റെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വിസ്തൃതി കണക്കാക്കി ഫീൽഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ടീമുകളെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ…

ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ ലിംഗപദവി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായി. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ട് പെറ്റീഷൻ നമ്പർ 200056/2018 ൻമേൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ്. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന ജെൻഡർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ…

ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളായ ആഗസ്റ്റ് 10, 11, 12 തീയതികളിൽ ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ (ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ശ്രേണിയിലുള്ള ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വകുപ്പ് മേധാവികൾ…

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പു തലവൻമാരിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സർക്കുലർ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ  (www.finance.kerala.gov.in) ലഭ്യമാണ്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ്…

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ ഫയൽ നീക്കം വേഗത്തിലാക്കാൻ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കി. പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിളിച്ച പ്രീബിഡ് യോഗത്തിൽ നാലു സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ഇവർ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക്…

ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചുവരെ പഴയരീതിയിൽ ശമ്പളബില്ലുകൾ സമർപ്പിക്കാം ഡ്രായിംഗ് ആൻറ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സ്‌മെൻറ് ഓഫീസർമാർക്ക് ഡിജിറ്റർ സിഗ്‌നേചർ നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 24 വകുപ്പുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചുവരെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്‌നേചർ ഒഴിവാക്കി…