പാലക്കാട്:  ബി.എം ആന്റ് ബി.സി പ്രവൃത്തികള്‍ നടക്കുന്നതിനാല്‍ വാണിയംകുളം – വല്ലപ്പുഴ റോഡില്‍ പ്രവൃത്തി തീരൂന്നതുവരെ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചതായി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു. വാണിയംകുളം ഭാഗത്തു നിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ കൂനത്തറ വഴി വായനശാല ഭാഗത്തേക്കും, വല്ലപ്പുഴ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ മാമ്പറ്റപ്പടി വഴി കുളപ്പുള്ളി ഭാഗത്തേക്കും തിരിഞ്ഞുപോകണം.