സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിംഗ് മെയ് 22 രാവിലെ 11ന് കളക്‌ട്രേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടക്കും. കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ നിന്നുളള പരാതികള്‍ സിറ്റിംഗില്‍ പരിഗണിക്കും.