ഇടുക്കി:   സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിംഗ് മെയ് 28ന് രാവിലെ 11ന് ഇടുക്കി കലക്‌ട്രേറ്റ് കോഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടക്കും.