സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളില്‍ നാളെ(സെപ്റ്റംബര്‍ 6) റെഡ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ടും തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് നാളെ (സെപ്തംബര് ആറ്) 24 മണിക്കൂറില് 204.4 മില്ലി മീറ്റര് മഴയില് കൂടുതലുള്ള അതിതീവ്രമായ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് വലിയ അളവില് മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങളില് മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങള്, നദീതീരങ്ങള്, ഉരുള്പൊട്ടല്-മണ്ണിടിച്ചില് സാധ്യതയുള്ള മലയോര പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
മുന്വര്ഷങ്ങളില് ഉരുള്പൊട്ടല്-മണ്ണിടിച്ചില്, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവ ഉണ്ടായ മേഖലകളില് ഉള്ളവരും ജിയോളജിക്കല് സര്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ വിദഗ്ധ സമിതിയും അപകട സാധ്യത മേഖലകള് അഥവാ വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവരും അവിടങ്ങളിലുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങളും അപകട സാധ്യത മുന്നില്ക്കണ്ട് തയാറെടുപ്പുകള് പൂര്ത്തീകരിക്കണം.കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള് നടത്താന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഓറഞ്ച് ബുക്ക് 2021 ലൂടെ നിര്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള തയാറെടുപ്പുകള് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.