അജന്ത
9 .30 AM – സൈലൻസ് 6 – 9 ,     11 .30 AM – വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഹീറോസ്,
2.30 PM –  കോർസാജ്,     6.00 PM – ബറീഡ്,      8.15 PM – റൈസ്ബോയ് സ്ലീപ്സ്

ഏരീസ് പ്ലസ് 1
9.00 AM – ട്രോപിക്,        12.00 PM – ദി റൈറ്റ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ്,      3.00 PM – നോർമൽ,           6 .00 PM  – ലൈഫ് ഇൻ സൈലൻസ്,      8 .30 PM – ഡെഡ് ഫോർ എ ഡോളർ

ഏരീസ് പ്ലസ് 4
9 . 15 AM – ഫോർച്യൂൺ,        11 . 45 AM – എബൗട്ട് ദി ക്ലൗഡ്സ്,        3 . 00 PM – ദി ബ്ലൂ കഫ്താൻ,      5.45 PM – ഒയാസിസ്,      8 .15 PM  – വെൻ ദി വേവ്സ് ആർ ഗോൺ

ഏരീസ് പ്ലസ് 6
9 .30 AM – സൺറൈസ്,    11 .30 AM – ഗോഡ്ലാൻഡ്,     2 .30 PM  – ദി ഓഷ്യൻ ഏഞ്ചൽ,          5 .30 PM  – ലാസ്റ്റ് ഫിലിം ഷോ ,       8 .00 PM –  അൽകാറാസ്

കൈരളി
9 .00 AM – പലോമ,    11 .15 AM – ദി ലാസ്റ്റ് ടെംപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്,                    3.00 PM – സ്വിഗാറ്റോ,       6 .00 PM – റൂൾ 34 ,       8 .30 PM  – ക്ലോസ്

കലാഭവൻ
9 .00 AM – ഐസ് ഓൺ ദി സൺഷൈൻ,     12 .00 PM  – കാഫിർ,     2 .45 PM – ഹൂപ്പോ,       6 .00 PM – ദി പെർഫെക്ട് നമ്പർ,      9 .00 PM – ദി ഫോർ വാൾസ്

ന്യൂ 1
9 .30 PM – സ്നോ ആൻഡ് ദി ബെയർ,      11.30 AM – ലെയ്ലാസ് ബ്രദേഴ്സ്,                   2.45 PM – ഹൗ ഈസ് കാതിയ?,     5.30 PM – പട  8.00 – ലല്ലബൈ

ന്യൂ  2
9 . 45 AM – ലോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്,    12 . 00 PM – ഫാമിലി നെസ്റ്റ്,   2 .45 PM – വാക് അപ്പ്,      5 .45 PM  – ദി ഗെയിം,     8 .15 PM – മദർ ആൻഡ് സൺ

ന്യൂ 3
9.15 AM – 1976,        12 .15 PM – ബ്രദർ,            3 .15 PM – ദി ഫോർജർ,                                   6 .15 PM – ഷീ ആൻഡ് ഐ,         8 .45 PM – യൂ ഹാവ് ടു കം ആൻഡ് സീ ഇറ്റ്

നിള
9 .30 AM – ഡിയർ സത്യജിത്,  11 .30 AM – സേഫ് പ്ലേസ്,    2 . 45 PM – സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്,         6 . 30 PM – എൻഡ്ലെസ്സ് പോയെട്രി ,
9 .15 PM – ദി ഹാപ്പിയെസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദി വേൾഡ്

നിശാഗന്ധി
6.00 PM – പ്രിസൺ 77,    8.30 PM – ദി ബ്രാ,     10.15 PM – ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സാഡ്നെസ്സ്

ശ്രീ
9.15 AM – സാന്റ സാംഗ്രെ,  11.45 AM – ദി ലാസ്റ്റ് ലാഫ്,    6.15 AM – കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ്,       8.45 AM – ദി കത്തീഡ്രൽ

ശ്രീ പത്മനാഭ
10.00 AM – എ റൂം ഓഫ് മൈ ഓൺ,    12.30 PM – ബോംബർ നമ്പർ ടു,                             3.15 PM – വിന്റർ ബോയ്,       6.00 PM – ബ്രോക്കർ,
8.30 PM – എ ലിറ്റിൽ ലവ് പാക്കേജ്

ടാഗോർ
9.00 AM  – ബർണിങ് ഡേയ്സ്, 11.30 AM – ക്ളോണ്ടിക്കെ,
2.30 PM – ഡിക്ലറേഷൻ,     6.00 PM – നോസ്ഫെറാറ്റു,
8.30 PM – നൈറ്റ് സൈറൺ