കൈപ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തീരസദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൈപ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തീരസദസ്സ് ഫീഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തീരദേശ മേഖലകളുടെ സമഗ്ര വികസനമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തീരദേശമേഖലയിൽ വാസയോഗ്യമായ വീട് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ പ്രധാനമാണ്. അപകടരഹിതമായ മത്സ്യബന്ധനത്തെയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജലാശയങ്ങളിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് തടയാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും. അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനത്തിനെതിരെ നടപടികൾ കർശനമാക്കും. തീരദേശ മേഖലയിലെ ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരേ ബോധവത്കരണം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പെരിഞ്ഞനം എലഗൻസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇ.ടി ടെസൺ മാസ്റ്റർ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായി.

കൈപ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തീരദേശമേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി സർക്കാർ നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടപെടലുകളും പരിപാടിയിൽ വിശദീകരിച്ചു.

ചടങ്ങിൽ 15 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ഏറ്റവും മികച്ച സംരംഭക യൂണിറ്റായ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് പേപ്പർ പ്ലെയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്, വഞ്ചിപ്പുരയെയും, യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളായ ബിന്ദു, ശോഭന എന്നിവരേയും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അനുമോദിച്ചു. മുതിർന്ന 16 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച 90 പേരേയും മന്ത്രി ആദരിച്ചു. പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട 113 പേർക്ക് ആധാരവും നൽകി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വഴി വിവാഹ ധനസഹായമായി 68 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 10,000 രൂപ വീതവും. മരണപ്പെട്ട നാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിന് 15,000/- രൂപ വീതവും സാഫിന്റെ ചെറുകിട തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്കുളള സാമ്പത്തികസഹായമായി 6 യൂണിറ്റുകൾക്ക് 14,10,611 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 23,00,611 രൂപയുടെ ധനസഹായം ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു.

തീരസദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി പെരിഞ്ഞനം ഗവ യു.പി സ്കൂളിൽ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെയും ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്ററുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധി സമ്മേളനം നടന്നു. തീരദേശ മേഖലയിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യമായ പദ്ധതികളും ജനപ്രതിനിധികൾ ചർച്ച ചെയ്തു.

കൈപ്പമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ തീരസദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച 241 പരാതികളിൽ 232 എണ്ണം തീർപ്പാക്കി. ബാക്കി പരാതികളിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

തീര സദസ്സിൽ മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ. ഗിരിജ , ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ , മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ട്രെഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.