ഏജന്‍സി ഫോര്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫ് അക്വാകള്‍ച്ചര്‍, കേരള (ADAK) യുടെ തലശേരിയില്‍ ഉടന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ഫീഡ് മില്‍ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍ (അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ ആന്‍ഡ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ട്രെയിനി) തസ്തികയിലേക്ക് 850 രൂപ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കുന്നതിന് എം.ബി.എ (എച്ച്.ആര്‍/ഫൈനാന്‍സ്/മാര്‍ക്കറ്റിംഗ്) യോഗ്യതയുള്ളവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ യോഗ്യതാസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതമുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ തപാല്‍ മാര്‍ഗ്ഗമോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍, ADAK, വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം-14 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ജൂണ്‍ ഏഴിനകം ലഭ്യമാക്കണം. ഫോണ്‍: 0471 2322410.