ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിലും കുറ്റ്യാടി പുഴയിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാൽ പുഴകളുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.