2024 ലെ ഹജ് തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ ഓഫീസിൽ കോഓഡിനേറ്റർ (അഡ്മിൻ), അസിസ്റ്റന്റ് ഹജ് ഓഫീസർ, ഹജ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിൽ താത്കാലിക ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം നടത്തും. മുസ്ലീം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്തീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരായിരിക്കണം. രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ ആയിരിക്കും താത്കാലിക നിയമനം. മെയ് മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കാണ് നിയമനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകൾ www.haj.nic.in/deputation മുഖേന കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. ഓൺലൈനായി ഡിസംബർ 9നകം അപേക്ഷിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: passportindia.gov.in.