കെ.എ.എസ്. ജനുവരി 1 ന് നിലവിൽ വരും സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളും പരിപാടികളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ രണ്ടാം നിര വാർത്തെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവ്വീസ് 2018 ജനുവരി 1 ന്…

150 ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആർദ്രം മിഷന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 150 ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ (ഗ്രേഡ് 2) തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി-പട്ടികഗോത്രവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി റിട്ട. ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ…

കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് ട്രിബ്യൂണലായി ഗീത. വി.യെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കേരള ആർട്ടിസാൻസ് ഡവലപ്‌മെൻറ് കോർപറേഷന് ദേശീയ പിന്നോക്ക വിഭാഗ ധനകാര്യ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽനിന്ന് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ ഗ്യാരൻറി 3 കോടി രൂപയിൽനിന്നും 6…

മദ്യം ഉപയോഗിക്കാനുളള പ്രായപരിധി ഉയർത്തുന്നു മദ്യം ഉപയോഗിക്കാനുളള പ്രായപരിധി 21-ൽ നിന്ന് 23 വയസ്സായി ഉയർത്താൻ അബ്കാരി നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിന് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. വനിതാ കമ്മീഷന് കൂടുതൽ…

സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് സർവകലാശാല നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് സെനറ്റിൽ…

കൊല്ലം പാരിപ്പളളി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 83 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്കിന്റെ കൈവശമുളള 3 ഏക്ര ഭൂമി സൗജന്യനിരക്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴിക്കോടിന് (ഐഐഎംകെ) പാട്ടത്തിന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.…

*ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലെ പാവങ്ങള്‍ക്ക് സംവരണം* കേരളത്തിലെ അഞ്ചു ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകളിലേക്കും കേരളാ ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് മുഖേന നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങളില്‍ മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10 ശതമാനം സംവരണം നല്‍കാന്‍…

റേഷൻ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് കമ്മീഷൻ പാക്കേജ് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ ചില്ലറവ്യാപാരികൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പ്രതിമാസം 16,000/- രൂപ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് പാക്കേജ് നടപ്പാക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരൂമാനിച്ചു. ദേശീയ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാനിയമം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാക്കേജ്…

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തും ചവറ അപകടം ആശ്രിതർക്ക് പത്തുലക്ഷം വീതം എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദേശം നൽകാൻ തീരൂമാനിച്ചു. ചവറയിലെ കേരള മിനറൽസ് ആന്റ് മെറ്റൽസിൽ…