അന്തർദേശീയ നാടക ദിനമായ മാർച്ച് 27 തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30ന് വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതി ഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാടകാന്തം കവിത്വം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം…