സംസ്ഥാന പൗള്‍ട്ടറി വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കരാര്‍ ഫാമുകള്‍ വഴി വളര്‍ത്തിയെടുത്ത 40 മുതല്‍ 45 ദിവസം വരെ പ്രായവും രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് മുകളില്‍ തൂക്കവുമുള്ള ഇറച്ചി കോഴികള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക്. വിവരങ്ങള്‍ക്ക്- kepcopoultry@gmail.com , 9495000922,…

45 ദിവസത്തിനുമേൽ പ്രായമുള്ള ബി.വി-380 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുട്ടക്കോഴികൾ സംസ്ഥാന പൗൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ: 0471-2478585, 9495000915, 9495000918 (തിരുവനന്തപുരം), 9495000923 (കൊട്ടിയം) വിളിക്കേണ്ട സമയം രാവിലെ 10.00…

ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള ഗ്രാമശ്രീ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പൂവൻകോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഞ്ചു രൂപ നിരക്കിൽ പൗൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ കൊട്ടിയം ഹാമിൽ ലഭിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവർ 9495000923 (കൊട്ടിയം), 9495000915, 9495000918, 0471-2478585 (തിരുവനന്തപുരം) എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണം.…

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള മലമ്പുഴ മേഖലാ കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള ഗ്രാമശ്രീ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പൂവൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ഒന്നിന് 10 രൂപയാണ് വില. ആവശ്യമുള്ളവർ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ…