വ്യക്തിത്വവും സർഗാത്മകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന വേദികളാണ് വേനലവധി ക്യാമ്പുകളെന്ന് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജവഹർ ബാലഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന കുഞ്ഞാറ്റക്കൂട്ടം - മധ്യ വേനലവധി ക്യാമ്പ് സമാപനം…

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജവഹര്‍ ബാലഭവനില്‍ 2023-24 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ റഗുലര്‍ ക്ലാസുകള്‍ ജൂണ്‍ മൂന്നിന് ആരംഭിക്കും. സംഗീതം, നൃത്തം, കളരിപ്പയറ്റ്, കരാട്ടേ, റോളര്‍സ്‌കേറ്റിംഗ്, യോഗ, അബാക്കസ്, എയ്‌റോമോഡലിംഗ്, സ്‌പോക്കണ്‍ ഇംഗ്ലീഷ്, സംഗീത-വാദ്യ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്…