ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച ലക്ഷ്യമാക്കി ജില്ല പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന 'സമഗ്ര' വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് ജില്ലയില്‍ തുടക്കമായി. പദ്ധതിയുടെ അഡ്വ. ടി സിദ്ദീഖ് എം.എല്‍.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലയുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് ഗുണമേന്‍മയുള്ള…

'സമഗ്ര' ഭിന്നശേഷി വിജ്ഞാന തൊഴില്‍ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷി കൂട്ടായ്മകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ബ്രാന്‍ഡോടു കൂടി വിപണിയിലെത്തിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഔട്ട്‌ലറ്റുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പു മന്ത്രി…

പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃതത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിര്‍മ്മലം സമഗ്ര ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പരിപാടിയിലൂടെ സമ്പൂര്‍ണ ശുചിത്വത്തിലേക്ക് കോടോം ബേളൂര്‍ പഞ്ചായത്തും . പഞ്ചായത്തിലെ 1700 വീടുകളില്‍ സോക്ക്പിറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തുടക്കമായി.…