കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ യുനെസ്‌കോ ചെയര്‍ ഓണ്‍ ഇന്റിജന്‍സ് കള്‍ച്ചറല്‍ ഹെറിറ്റേജ് ആന്റ് സസ്‌റ്റൈനബിള്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'ജ്ഞാന ദീപം' ഗോത്ര വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭാസ പരിപാടി മാന്തവാടിയില്‍ തുടങ്ങി. നല്ലൂര്‍നാട് ഡോ. അംബേദ്കര്‍…

കേരളത്തെ ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി വളർത്തും: മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും മികവ് നേടാനാകണമെന്നും അതിനുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ/എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി…

യുനെസ്‌കോയുടെ ഗ്ലോബൽ ലേണിംഗ് സിറ്റി (ആഗോളപഠനനഗര) ശൃംഖലയിൽ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനെയും നിലമ്പൂർ നഗരസഭയേയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്തതിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വൈജ്ഞാനിക സാമ്പത്തിക സമൂഹമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി…