സംസ്ഥാനത്തെ നൂറ്  കാർഷിക മൂല്യവർദ്ധിത സംരംഭങ്ങളെ കൂടി  ഈ വർഷം ശാക്തീകരിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. സംരംഭക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിയുടെ സബ്സിഡി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.  കാർഷിക രംഗത്തെ ഉത്പാദനത്തിനൊപ്പം കാർഷിക മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പാദന രംഗത്തും വളർച്ചയുണ്ടാകണം. പ്രാഥമിക ഉത്പാദകരായ കർഷകർ സംരംഭകർകൂടി ആകുമ്പോഴെ സുസ്ഥിര കാർഷിക വികസനം സാധ്യമാകൂയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിന്റെ തനത് കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വിപണനം നടത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. വൈഗ പദ്ധതിയിലൂടെ പുതുതലമുറയെ കാർഷിക സംരംഭ രംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എസ്.എ.എഫ്.സി വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത സംരഭകർക്കുള്ള ധനസഹായം മന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു. അഡ്വ. വി.കെ പ്രശാന്ത് എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി. കെ രാജു, കൗൺസിലർ റീന കെ.എസ്, കൃഷി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡോ. രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ, എസ്.എഫ്എ.സി എം.ഡി സുഷമ. എസ്, പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ എ. ബിന്ധുകുമാരി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.