തിരുവനന്തപുരം സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ കോളേജില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക നിയമനത്തിനുളള അഭിമുഖം നടത്തും.  മേയ് 25 രാവിലെ 11 ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്, 29 ന് രാവിലെ 11 ന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, ജനറല്‍ ഹോംസയന്‍സ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍, ഫുഡ് ആന്റ് ന്യൂട്രീഷന്‍  എന്ന ക്രമത്തിലാണ് അഭിമുഖം. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ മേഖലാ ഓഫീസുകളില്‍ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍മാരുടെ പാനലില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ യോഗ്യത, ജനനതീയതി, മുന്‍പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ എന്നിവ സഹിതം ഹാജരാകണമെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു.