കാസർഗോഡ്; കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ കാസര്‍കോട് ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈനായ കാസര്‍കോട് പുതിയ ബസ്‌സ്റ്റാന്റ് മുതല്‍ പഴയബസ്‌സ്റ്റാന്റ് വരെയുളള പൈപ്പ് ലൈന്‍ മാറ്റിയിടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി പൈപ്പ്‌ലൈനുകള്‍ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനാല്‍ മാര്‍ച്ച് 29 മുതല്‍ 31 വരെ ഭൂതല ജലസംഭരണിയില്‍ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളായ തായലങ്ങാടി, തെരുവത്ത്, തളങ്കര, ഹൊണ്ണമൂല, അടുക്കത്ത്ബയല്‍, നെല്ലിക്കുന്ന്, ബീരന്തബയല്‍, നെല്ലിക്കുന്ന് കടപ്പുറം, ബങ്കരക്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജലവിതരണം മുടങ്ങുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.