ഓസ്കാർ അവാർഡ് ജേതാവ് എ ആർ റഹ്മാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക
പാക്കേജ് ഐ ടൈൽസ് രാജ്യാന്തര ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ നാലാം ദിവസം

പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഐ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീകൾ നിർമ്മിച്ച അഞ്ചു
സിനിമകളാണ് തിരശീലയിലെത്തുന്നത്. വിഖ്യാത ഇറാനിയൻ സംവിധായകൻ
മൊഹ്സെൻ മഖ്മൽബഫിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ചിത്രങ്ങൾ
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലവണി നർത്തകരുടെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും
പ്രമേയമാക്കുന്നതാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ രാജശ്രീ ദേശ് പാണ്ഡെയുടെ
ഡിസ്റ്റോർറ്റഡ് മിറേഴ്‌സ് . സവിതാ സിംഗ് ചിത്രം മൽബറി, പൂജ ശ്യാം പ്രഭാതിന്റെ
വൈ മാ,മധുമിതാ വേണുഗോപാലിന്റെ സ്‌പെയ്‌സസ്,കുട്ടി രേവതി ചിത്രം
അകമുകം എന്നിവയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ.എ ആർ റഹ്‍മാനാണ്
ചിത്രങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് 29 ന് രാവിലെ 11.15 ന് നിള
തിയേറ്ററിലാണ് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.