മറ്റത്തുർ- മൂന്നുമുറി സെൻ്റ്ജോസഫ് യു.പി.സ്കൂളിൽ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായി. കെ.കെ രാമചന്ദ്രൻ എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 6 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിച്ചത്.
കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എംആർ രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി വിബി,ബ്ലോക്ക് വികസന വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വ. അൽജോ പുളിക്കൻ, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സജിത രാജീവ്‌, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സുമേഷ് അവിട്ടപ്പിള്ളി,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി അജയ്‌ഘോഷ് പി.ആർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.