ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെയും മാനന്തവാടി നഗരസഭയുടെയും സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെ മാനന്തവാടി വ്യാപാര ഭവനില്‍ ഹോമിയോ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജസ്റ്റിന്‍ ബേബി ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാനന്തവാടി നഗരസഭ…

കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയില്‍ സംരംഭകരായ യുവതീ യുവാക്കള്‍ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച എല്‍ഇഡിപി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടി ബ്ലോക്കില്‍ വിജയകരമായ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ പിന്തുണയോടെ പരിശീലന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ…