കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍, ജില്ലാ  ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ യുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍  ‘വാമോസ് 2.0' അലുമിനി മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ശ്രീനാരായണഗുരു സാംസ്‌കാരിക സമുച്ചയത്തില്‍ എം നൗഷാദ് എം എല്‍ എ…

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്ഷേമ, വികസന കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിലും കൂടി ഭാഗമാവുന്ന കാലമാണെന്ന് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജാഫർ മാലിക്. ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ കൗശൽ യോജന (ഡി.ഡി.യു.…

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ ഡി.ഡി.യു.ജി.കെ.വൈ, യുവകേരളം എന്നീ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി അലുമ്‌നി മീറ്റ് 'മിലന്‍ 2023' മീനങ്ങാടി കമ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സംഷാദ് മരക്കാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മീനങ്ങാടി ഗ്രാമ…