ജി.എസ്.ടി. രജിസ്‌ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യാപാരികളും 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തങ്ങളുടെ വ്യാപാര ഇടപാടുകൾക്ക് അനുസൃതമായി, നിയമപരമായി പാലിക്കേണ്ടതായ വിവിധ നടപടിക്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്: ജി .എസ് .ടി  നിയമ പ്രകാരം…

ജി.എസ്.ടി നിയമപ്രകാരം 2022 - 23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കച്ചവട സംബന്ധമായ വിട്ടുപോയ വിറ്റു വരവ് വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും നേരത്തേ നൽകിയവയിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും 30 വരെ അവസരം. അനർഹമായ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ്…

സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ടി  വകുപ്പിലെ ഇന്റലിജൻസ്-എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ 90 ഓളം സ്‌ക്വാഡുകൾ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അതിർത്തികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ സംയുക്ത വാഹന പരിശോധനകളിൽ  4150 കേസുകളിലായി 82.78 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തുകയും പിഴ ഈടാക്കുകയും…

ജി.എസ്.ടി  റിട്ടേണുകളിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്‌സ് ക്രെഡിറ്റ്  സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ നികുതിദായകരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പ് നികുതിദായകർക്കും, ടാക്‌സ് പ്രാക്ടീഷണർമാർക്കും, അനുബന്ധ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുമായി ഓൺലൈൻ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.…

അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള വ്യാപാരികളുടെ ബിസിനസ് -ടു - ബിസിനസ്  വ്യാപാര ഇടപാടുകൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ്  ഒന്ന് മുതൽ ഇ - ഇൻവോയ്‌സിങ് നിർബന്ധമാക്കി.            2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ, മുൻ…

അഞ്ച് കോടി രൂപക്ക് മുകളിൽ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള വ്യാപാരികളുടെ ബിസിനസ് - ടു - ബിസിനസ്  വ്യാപാര ഇടപാടുകൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ്  ഒന്ന് മുതൽ ഇ - ഇൻവോയ്‌സിങ് നിർബന്ധമാക്കി.      2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ,  മുൻ…

2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്  മുന്നോടിയായി ജി.എസ്.ടി  നിയമ പ്രകാരം രജിസ്‌ട്രേഷൻ  എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യാപാരികളും  നിയമപരമായി  നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതും, സാഹചര്യാനുസൃതം ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുമായ വിവിധ നടപടി ക്രമങ്ങളുടെ ശരിയായ നടത്തിപ്പിലേക്കായി  താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ  എല്ലാ നികുതിദായകരും…

വസ്തുതകൾ മറച്ചുവച്ച് കേരളം വലിയ കടക്കെണിയിലാണെന്നു ചിലർ കുപ്രചരണം നടത്തുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കടം വർധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തോതിൽ കേരളത്തിന്റെ വരുമാനം വർധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കുപ്രചരണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായ നികുതി പിരിവിലൂടെ വിഭവ സമാഹരണം…

സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പ് പുനഃസംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ജനുവരി 19ന് വൈകിട്ട് 4.30ന് തിരുവനന്തപുരം അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. നികുതിദായകർക്ക്…

സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ടി വകുപ്പിന്റെ  ''ലക്കി ബിൽ''  ആപ്പിലെ ആദ്യ പ്രതിമാസ  നറുക്കെടുപ്പിൽ  ഒന്നാം സമ്മാനമായ 10 ലക്ഷം രൂപ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂർ സജി ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ചിത്തിരയിൽ താമസിക്കുന്ന പി.സുനിൽ കുമാറിന് ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പോത്തീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ…