പുത്തൂര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ധനമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ പുതിയ മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ നിര്‍മാണ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു. പഴയ മാര്‍ക്കറ്റ് പൂര്‍ണമായി പൊളിച്ചു മാറ്റിയാണ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി പുതിയ മാര്‍ക്കറ്റ്…

കോടതി സമുച്ചയത്തിന്റെയും എൻ.ജി.ഒ ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. എൻ. ബാലഗോപാൽ. കൊല്ലം ബാർ അസോസിയേഷന്റെ സ്നേഹാദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധി സംബന്ധിച്ചുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ…