നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2023- 24 വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് വനിതാ ഗ്രാമസഭാ സംഘടിപ്പിച്ചു.

സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ, സ്ത്രീകളിൽ വിളർച്ച ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ, സഞ്ചരിക്കുന്ന പുസ്തകശാല, വനിതാ സംരംഭക പദ്ധതികൾ, വാർഡ് തലത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ സ്ത്രീകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ വിപണി സൗകര്യം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ വനിതാ ഗ്രാമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു.

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി മുഹമ്മദലി വനിതാ ഗ്രാമസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വികസന സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി കെ നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന നൂതന പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടി ഷാഹുൽഹമീദ് സംസാരിച്ചു.

പത്താം വാർഡ് മെമ്പർ നിഷ മനോജ്, സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി റീജ, വുമൺ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ പ്രിൻസി ബാനു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വനിത ഘടക പദ്ധതിയിൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് 23ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തി.