സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ “മാലിന്യ മുക്തം നവകേരളം” പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോർപ്പറേഷൻ ജനകീയ കൺവെൻഷൻ നടത്തി. നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ മേയർ ഡോ. എം ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി. പി. മുസാഫിർ അഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ഓരോ വാർഡുകളിലുമുള്ള പൊതു ഇടങ്ങൾ ശുചീകരിച്ചു വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് കോർപ്പറേഷൻ. ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ മാലിന്യ മുക്ത നഗരമാക്കി കോഴിക്കോടിനെ മാറ്റുന്നതിൽ പൊതു ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ജനകീയ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ച് ചേർത്തത്.

കേരളത്തെ മാലിന്യ മുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോർപ്പറേഷനിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ജനകീയ കൺവെൻഷനുകൾ വിളിച്ച് ചേർത്ത് സംഘടക സമിതി രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിലുള്ള വിടവ് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സർവ്വേ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

“മാലിന്യ മുക്തം നവകേരളം, കോർപ്പറേഷൻ തല പ്രവർത്തന പരിപാടി” സെക്രട്ടറി കെ. യു. ബിനി വിശദീകരിച്ചു. “മാലിന്യ മുക്തം നവകേരളം പ്രസക്തി ” എന്ന വിഷയത്തിൽ മാലിന്യ മുക്തം കാമ്പയിൻ കോർഡിനേറ്റർ മണലിൽ മോഹനൻ ക്ലാസ്സെടുത്തു. സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ഡോ. എസ്. ജയശ്രീ, ദിവാകരൻ പി, ഷിജിന ഒ.പി, കൃഷ്ണ കുമാരി, നാസർ, രേഖ സി, ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ രാജീവൻ കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

റസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, ആർ.ആർ.ടി അംഗങ്ങൾ, കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാർ, വ്യാപാരികൾ, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ, ഹരിതകർമ്മ സേന, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.