കണ്ണുര്‍ ജില്ലയിലെ മത്സ്യഫെഡ്‌ ബേസ്‌ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്‌ മത്സ്യമേഖലയില്‍ പ്രാവീണ്യമുള്ള യുവാക്കളെ വര്‍ക്കര്‍മാരായി ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കുന്നു. താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ മാപ്പിള ബേ ഫിഷറീസ്‌ കോംപ്ലക്സിലുള്ള മത്സ്യഫെഡ്‌ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ ജൂണ്‍ അഞ്ച് രാവിലെ 11 മണിക്ക്‌ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ഹാജരാകേണ്ടതാണെന്ന് ജില്ലാ മാനേജർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 0497 2731257