ജില്ലയിലെ യു പി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ ലഹരി ഉപയോഗം തടയാൻ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. ജില്ലാ കലക്ടർ എ ഗീതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കലക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ധാരണയായത്.

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജില്ലാ തലത്തിലും ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിലും പ്രത്യേക ടീമുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ഇവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യും. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്കൂളുകളിൽ ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ രാജാ റാം കെ, വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.