കാസറഗോഡ് എം.പിയുടെ പ്രാദേശിക ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില്‍ (എം.പിലാഡ് ഫണ്ട് ) നിന്നും 12,96,000 രൂപ വകയിരുത്തി ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ആറ് മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളും നാല് ഇലക്ട്രോണിക്ക് വീല്‍ചെയറുകളും ഒരു കൃത്രിമക്കാലും വിതരണം ചെയ്തു.രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എം.പി വീല്‍ചെയറുകളും വാഹനങ്ങളും ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കി.

കളക്ടറേറ്റ് അങ്കണത്തില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ.ഇമ്പശേഖര്‍ അദ്ധ്യക്ഷനായി. എം പി ഫണ്ടില്‍ ഭൂരിഭാഗവും മെഡിക്കല്‍ സാമൂഹ്യസുരക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്നും ഈ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഒപ്പം ചേരുന്നതോടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും എം.പി പറഞ്ഞു.

ആവശ്യങ്ങളുമായി മുന്നിലെത്തുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന് നല്‍കി അവര്‍ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തിയവര്‍ക്കാണ് ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതെന്നും എം.പി പറഞ്ഞു. അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടര്‍ ദിലീപ് കെ കൈനിക്കര, ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസര്‍ ആര്യ പി. രാജ് എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.