തിരുവനന്തപുരം ഗവ: ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇന്‍ ഫാര്‍മസി (ഹോമിയോ) 2017-18 കോഴ്‌സില്‍ അധ്യാപകരെ കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കും. അഞ്ച്. ഒഴിവുകളുണ്ട്. അംഗീകൃത സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ ബി.എച്ച്.എം.എസ് ബിരുദവും, മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സിലിന്റെ പെര്‍മനന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷനും ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. എം.ഡി (ഹോമിയോ) ബിരുദം അഭിലഷണീയം. മണിക്കൂറിന് 500/-രൂപാ നിരക്കിന് ഒരു മാസം പരമാവധി 18,000/- രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും. ജനന തീയതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ജാതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം തിരുവനന്തപുരം ഐരാണിമുട്ടം സര്‍ക്കാര്‍ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ഡിസംബര്‍ 11 രാവിലെ 11 ന് പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ ഓഫീസില്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് ഹാജരാകണം. അമ്പതില്‍ കൂടുതല്‍ അപേക്ഷകരുണ്ടെങ്കില്‍ എഴുത്തു പരീക്ഷയ്ക്കു ശേഷമായിരിക്കും ഇന്റര്‍വ്യൂ.