അപൂര്‍വ ലോഹനിര്‍മിത എണ്ണ വിളക്കുകളുടെ പ്രദര്‍ശനം തുടങ്ങി വള്ളത്തിന്റെ രൂപം. അമരത്തും അണിയത്തും  കുതിരപ്പുറത്തെ സഞ്ചാരി തൊഴുകൈകളോടെ തുഴച്ചില്‍കാര്‍. ആലിലകള്‍ കൊണ്ട് അലങ്കാരം. അഞ്ചു തിരി തെളിയിക്കാവുന്ന വിളക്കിന് പേര് വഞ്ചിവിളക്ക്. ഇതുപോലെയുളള ലോഹനിര്‍മ്മിത…

ഡിസംബർ 27,28,29 തീയ്യതികളിൽ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ കലോത്സവം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ രീതിയിൽ നടത്താൻ സംഘാടക സമിതി തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോ. പി.എസ് ശ്രീകലയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട്…