തിരുവനന്തപുരം എൽ.ബി.എസ്. സെന്റർ  ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ്  ടെക്‌നോളജിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂജപ്പുര വനിതാ എൻജിനിയറിങ് കോളേജിൽ ബി. ടെക്, ബി. ടെക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി, എം. ടെക് എന്നീ കോഴ്‌സുകളിൽ  ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തും. താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥിനികൾ നവംബർ 28 -ന് രാവിലെ 10ന് എല്ലാ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം നേരിട്ട് ഹാജരാക്കണം. കേരളാ  എൻട്രൻസ് (KEAM)  2022 പ്രവേശന പരീക്ഷ പാസ്സായ യോഗ്യതാ  സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമർപ്പിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 9895983656, 9995595456, 9497000337, 9495904240, 9605209257, www.lbt.ac.in.