കൊല്ലത്ത് 790 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 599 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 787 പേര്‍ക്കും മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 147 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ കരുനാഗപ്പള്ളി-28,…

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ 707 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.1047 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.സമ്പര്‍ക്കം വഴി 700 പേര്‍ക്കും വിദേശത്തു നിന്നുമെത്തിയ രണ്ട് പേർക്കും അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 107 പേര്‍ക്കാണ്…

കൊല്ലത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 623 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1079 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 620 പേര്‍ക്കും മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 97 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍…

കൊല്ലത്ത് ഞായറാഴ്ച 554 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1135 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 551 പേര്‍ക്കും മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 133 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍…

ജില്ലയില്‍ ശനിയാഴ്ച 649 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 274 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 644 പേര്‍ക്കും അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 131 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ.മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ പരവൂർ…