ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂര്‍ കുരട്ടിശ്ശേരി വില്ലേജില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാന്നാര്‍ തൃക്കുരുട്ടി മഹാദേവര്‍ ക്ഷേത്രവും പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി വില്ലേജിലെ വാഴുവേലില്‍ തറവാട് വീടും കേരള പ്രാചീന സ്മാരക പുരാവസ്തു സങ്കേതങ്ങളും പുരാവശിഷ്ടങ്ങളും ആക്ടിന്റെ…

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പബ്ലിക് ഓഫീസ്, വികാസ്ഭവന്‍, സ്വരാജ് ഭവന്‍, എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഡയറക്ടറേറ്റ്/കമ്മീഷണറേറ്റ്, ജില്ലാ കളക്‌ട്രേറ്റുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും ഗ്രീന്‍പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ബാധമാക്കി തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവായി.