മികച്ച കായിക താരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സർവീസിൽ നിയമനം നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 2015-19 വർഷങ്ങളിലെ 249 ഒഴിവുകളിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  www.sportsquota.sportscouncil.kerala.gov.in മുഖേന ഓൺലൈനായാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. മാർച്ച് 10 വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ഓൺലൈനായി…

ജലപാത മുഖ്യമന്ത്രി ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന് കൊടുക്കും തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നീളുന്ന പശ്ചിമതീര ജലപാതയുടെ ( വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ) ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാളെ (ഫെബ്രുവരി 15)…

കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 15 ന് വൈകിട്ട് 5.30 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിക്കും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഏഴ് ജില്ലകളിലെ 1000 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് കണക്ടിവിറ്റി നൽകുന്നത്. വൈദ്യുത…

Kerala's Top 50 Policies and Projects-50 ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച സുപ്രധാന നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അടിസ്ഥാന വികസന മാതൃകകളെക്കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ ലേഖലനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം. ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ…

Kerala's Top 50 Policies and Projects-48 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണ പുനരധിവാസ മേഖലകളിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളെ ഇന്നലത്തെ ( 07-02-2021) ലേഖനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി…

നദീജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടിവെള്ളമാക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച റീസൈക്ക്‌ളിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ വിജയം. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അരുവിക്കര, പനങ്കുട്ടിമല, മീനാട്, തൈക്കാട്ടുശേരി, ചേർത്തല, കണ്ണൂരിലെ പരുവള്ളത്തുപ്പറമ്പ, പട്ടുവം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റീസൈക്ക്‌ളിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. റീസൈക്ക്‌ളിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ…

Kerala's Top 50 Policies and projects-47 2018ലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കേരളത്തെ ആശ്വാസ തുരുത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. സ്വന്തം വള്ളങ്ങളുമായി പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കേരളത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി നിസ്വാർത്ഥ സേവനം…

​​'വൈദ്യുതി സേവനങ്ങള്‍ ഇനി മുതൽ വാതില്‍പ്പടിയില്‍'. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കെഎസ്ഇബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വീട്ടിലെത്തി നിറവേറ്റും. കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസില്‍ പോകാതെ തന്നെ വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്‍റെ…

Kerala's Top 50 Policies and Projects-46 സേവനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്ന വകുപ്പാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ്. ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലൂടെയാണ് റവന്യു വകുപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെ…

Kerala's Top 50 Policies and Projects-45 ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതും ദൈനംദിന ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതുമായ വകുപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് സർവേയും ഭൂരേഖയും വകുപ്പ്. സർവേ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സർവേ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സേവനങ്ങളും വെബ്…