പ്രളയങ്ങളിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിലും വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ കെയർ ഹോം പദ്ധതിയിൽ ഫ്‌ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ ഉയരും. കെയർ ഹോം പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായാണ് 14 ജില്ലകളിലും ഫ്‌ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ  നിർമ്മിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഫ്‌ളാറ്റ്…

Kerala's Top 50 Policies and Projects-35 ജനങ്ങൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റുന്ന നയങ്ങളാണ് കേരള പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റലൈസേഷന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പോലീസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം . ഡിജിറ്റൽ…

Kerala's Top 50 Policies and Projects-34 വന സംരക്ഷണത്തിലും മൃഗപരിപാലനത്തിലും മികച്ച നയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലത്തിനിടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനം വകുപ്പ് നടത്തിയത്. ഇതിലെ രണ്ട് സുപ്രധാനമായ നയങ്ങളെ ഇന്നത്തെ…

Kerala's Top 50 Policies and Projects-33 കേരളത്തിലേക്ക് വരുമാനം എത്തിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ടൂറിസം . 2019 -2020 ല്‍  നേരിട്ടും അല്ലാതെയുമായി 45010.69 കോടി രൂപയാണ് ടൂറിസത്തിലൂടെ കേരളത്തിന്…

Kerala's Top 50 Policies and Projects-32 കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 24 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വളർച്ചയുണ്ടായ സമയമായിരുന്നു.…

Kerala's Top 50 Policies and Projects -31 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ നഗരങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് കേരളം വിജയകരമായി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മാതൃകയായതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ…

ചിറയിന്‍കീഴിന്റെ സമഗ്രവികസനത്തിന് വാതില്‍ തുറക്കുന്ന, നാടിന്റെ എക്കാലത്തേയും അഭിലാഷമായ ചിറയിന്‍കീഴ് റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാലം യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നു.  ചിറയിന്‍കീഴ് വലിയകടയില്‍നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പണ്ടകശാലക്കു സമീപംവരെ 800 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന മേല്‍പ്പാലത്തിന്റെ നിര്‍മാണോദ്ഘാടനം നാളെ (ജനുവരി 23)…

Kerala's 50 Top Policies and Projects-30 കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കിയതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ. മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് തൊഴിൽ നൽകാനായത്. എന്നാൽ വളരെ…

Kerala's Top 50 Policies and Projects-29 കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതിയായ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രാജ്യത്ത് മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പദ്ധതിയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി തൊഴിൽ ദിനങ്ങളൊരുക്കാൻ സർക്കാർ…

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ നേട്ടമാക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രതീകമാവുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം ലാഭത്തിലായത് 15 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. 3149 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവാണ് ഇക്കാലയളവിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ…