100 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ 79 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി വയനാട് ജില്ലയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച 107 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.ആര്‍. രേണുക അറിയിച്ചു. 79 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഒരു…

93 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ 12 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി വയനാട് ജില്ലയില്‍ ബുധനാഴ്ച 99 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.ആര്‍. രേണുക അറിയിച്ചു. 12 പേര്‍ രോഗമുക്തി  നേടി.  ഒരു…

63 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ 32 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി വയനാട് ജില്ലയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച 64 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.ആര്‍. രേണുക അറിയിച്ചു. 32 പേര്‍ രോഗമുക്തി  നേടി. ഒരു…

15 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ 76 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി വയനാട് ജില്ലയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച 20 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.ആര്‍. രേണുക അറിയിച്ചു. 76 പേര്‍ രോഗമുക്തി  നേടി. ഒരു…

52 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ 33 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി വയനാട് ജില്ലയില്‍ ഞായറാഴ്ച 56 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.ആര്‍. രേണുക അറിയിച്ചു. 33 പേര്‍ രോഗമുക്തി  നേടി. ഒരു ആരോഗ്യ…

· 48 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ · 31 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി വയനാട് ജില്ലയില്‍ ശനിയാഴ്ച 54 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.ആര്‍. രേണുക അറിയിച്ചു. 31 പേര്‍ രോഗമുക്തി …

35 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ 15 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി വയനാട് ജില്ലയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച 52 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.ആര്‍. രേണുക അറിയിച്ചു. 15 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഒരു…

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ 90 പേർക്ക് രോഗബാധ 10 പേർക്ക് രോഗമുക്തി വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (10.09.20) 95 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ.ആർ. രേണുക അറിയിച്ചു. ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയും 4…

പുനരധിവാസ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതികള്‍ മന്ത്രി എ.കെ ബാലന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു · 88 വീടുകള്‍ക്ക് തറക്കല്ലിടല്‍, 15 വീടുകളുടെ താക്കോല്‍ദാനം · 60 കുടുംബങ്ങള്‍ ഭൂവിതരണം · 24 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ ജില്ലയിലെ ഭൂരഹിത…

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ 72 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ 25 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി വയനാട് ജില്ലയില്‍ ബുധനാഴ്ച 77 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.ആര്‍. രേണുക അറിയിച്ചു. 25 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. രോഗം…