ചിറ്റൂര്‍ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പൊല്‍പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ സംരംഭകത്വ സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ചിറ്റൂര്‍…

പി.എം.ഇ.ജി.പി പദ്ധതിയുടെ പ്രചരണാര്‍ത്ഥം കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോര്‍ഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കാര്യാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 'ബോധവത്കരണ സെമിനാര്‍' സംഘടിപ്പിച്ചു. സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഖാദി ബോര്‍ഡ് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ നേഴ്സ് കോട്ടിന്റെ ജില്ലാതല വിതരണോദ്ഘാടനവും…

ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ സംരംഭകർക്കായി ബോധവത്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭക ആശയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനും കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ…